Nasaan ang Linya-Linya sa EDSA?

June 28, 2017

May nakita ka bang Linya-Linya sa EDSA? 
Ang unang 10 na maka-spot ng Linya-Linya sa kahabaan ng EDSA, makakuha ng photo, mai-post gamit ang hashtag #NasaanAngLinyaLinyaSaEDSA at ma-tag kami (sa FB, IG, o Twitter), bibigyan namin ng FREE sticker!  


Game ka na ba? Let the search begin!


Leave a comment

Comments will be approved before showing up.